Öppna / stäng meny

Kvalitet & miljö

Kvalitet och Miljö

För mer information se vår kvalitets- och miljöpolicy här nedanför:

Teijo kvalitetspolicy

När vi inom Teijo talar om ”kvalitet” menar vi förmåga att tillmötesgå behoven och kvalitetskraven från våra mest krävande kunder. Vårt mål är att uppnå högre kvalitetsstandard än våra konkurrenter både för produkter och tjänster, genom att hjälpa våra kunder till effektiva systemlösningar inom ämnesområdet miljövänlig och energisnål ytbehandlingsteknik.

Detta når vi genom att:

 • bistå våra kunder med kvalificerad teknik, om möjligt redan på projekteringsstadiet.
 • erbjuda snabba och flexibla lösningar utan avkall på produktkrav, tack vare ett nära samarbete mellan kund, konstruktion och produktion.
 • behärska hela kedjan från försäljning till övertagande och därmed garantera säkra leveranser.
 • arbeta med ständiga förbättringar av kvalitetssystem och produkter.
 • fortlöpande kompetensutveckla personalen.
 • följa lagar och förordningar.

Teijo miljöpolicy

Teijo tillverkar underhåll och tillverkningsindustrin. Vi skall vid konstruktion och produktion tillverka maskinerna med hänsyn till vad som är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Teijo ska följa gällande lagar och krav som ställs av myndigheter.

Teijo ska ständigt minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom förbättrad:

 • Konstruktion
 • Produktion
 • Källsortering
 • Inköp
 • Transport
 • Information